Att tänka på

Lite om vad som gäller för boendet i Åbylund!

Alla vill vi ha en trivsamt och tryggt boende. Alla som bor i området är tillsammans en del av varandras boendemiljö!
Det innebär att alla boende måste ta vissa hänsyn, och följa de gemensamma reglerna.
I infobladen tar vi från styrelsen återkommande upp sånt som många boende hör av sig om, för att det upplevs som störningar. Den som återkommande stör sina grannar kommer att kontaktas av vår förvaltare HSB och om ingen förändring sker, sägas upp från sitt boende.

Den som bor i Åbylund är skyldig att hålla sig informerad om vad som gäller i olika frågor. Information finns på hemsidan och är man osäker går det bra att vända sig till vår förvaltare eller maila styrelsen.

Några av de regler som vi vill påminna om:

  • Vid alla ombyggnader ska reglerna som finns på hemsidan följas
  • Bollspel på torgen är inte tillåtet
  • Parkering är endast tilåten på angiven plats, inte heller onödig motorfordonstrafik inne bland husen
  • Hundar ska hållas kopplade inom området.
  • Katter skall vara kastrerade/steriliserade eller hållas kopplade. Ev skadestånd vid skador/föroreningar som uppstått av okastrerade/osteriliserade katter kommer att riktas direkt till ägaren!
  • Musik på på ljudnivå som stör omgivningningen är inte tillåten.
  • Uteplats och “tomt” ska skötas, och hållas snyggt. Båtar, släpvagnar, husvagnar och liknande får inte ställas upp på “tomterna”. Det är inte tillåtet att lagra skräp och sopsäckar och liknande på “tomten”. Alla “tomter” skall hallas välvårdade. Alla tomter skall följa nyttjandrättsavatalet.
  • Bassänger och studsmattor på “tomten” endast enligt nyttjandrättsvatalet.
  • Det är inte tillåtet att fälla träd eller göra annan stor åverkan i området. Det är inte heller tillåtet att bygga komposter, eller kasta skräp i dungar och andra gemensamma ytor, (vi har en gemensam kompost i området för trädgårdsavfall).
  • Vi betalar alla för slitage på gemensamma ytor och byggnader. Det påverkar i längden både avgifter och hyror.
  • Hjälp gärna till med att hålla snyggt genom att inte kasta skräp.

Montering på tak och fasader är inte tillåtet.

Föreningen håller på med omfattande förbättringsarbeten. Vi arbetar efter en underhållsplan som gör det möjligt för oss att hålla våra hus i gott skick.

Vi vill påminna alla boende att det inte är tillåtet att montera något på utsidan av husen, som exempelvis fasaden, tak, foder, eller vindskivor.

Om ni vill ha exempelvis en parabolantenn så skall den monteras på er balkong, innanför räcket och den får inte sticka utanför räcket.

Har ni ett behov av att montera något på fasaden så får det endas ske efter godkännande av styrelsen, det måste ske fackmannamässigt och det är den som monterar som har ansvaret om skador uppkommer på grund av belastning, fukt eller liknande, under tiden monteringen är på plats och under en period om 5år efter att den är nedtagen.

Dessa regler är till för att följa gällande lagar, skydda människor och för att skydda våran gemensamt största investering som är byggnaderna i föreningen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen